Primeko Technologie EkologiczneDane Szczegółowe:

Telefon: 602 378 800


Adres: Malwowa 3


Kod pocztowy: 62-200


Miejscowość: Gniezno
Większość działek budowlanych znajdujących się w ofercie biur nieruchomości dysponuje już zawczasu przygotowanymi, doprowadzonymi pod samą granicę parceli mediami. Wśród nich obowiązkowo znajduje się prąd, co jednak nie oznacza, że odprowadzanie ścieków do sieci gminnej lub miejskiej również zostało zabezpieczone. Na brak takiego udogodnienia często wskazuje niższa cena nieruchomości.

Nie oznacza to bynajmniej obniżenia wartości działki, nabywca bowiem może wybudować na takim terenie własną przydomową oczyszczalnię ścieków, która wcale nie będzie uciążliwa ani kłopotliwa w obsłudze. Szambo ekologiczne to tak naprawdę połączone zbiorniki, w których zachodzą procesy chemiczne polegające na stopniowym rozkładzie zanieczyszczeń. Z reguły pierwszy zbiornik odpowiedzialny jest za oczyszczanie beztlenowe, a drugi za tlenowe. W każdym znajdują się drobnoustroje charakterystyczne dla danego środowiska, pobierające ze ścieków konkretne związki organiczne. Zbiorniki oferowane przez firmę Primeko wykazują się dodatkowo długą żywotnością, gdyż wykonane są z odpornego materiału – polietylenu.


Dodaj Komentarz:Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń Firmę:


Obecna Ocena: (0 z 0 głosów)


Firmę Dodano:


2020-03-09NIEDALEKIE FIRMY