Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka AkcyjnaDane Szczegółowe:

Telefon: 608 349 379


Adres: Chłodna 51


Kod pocztowy: 00-867


Miejscowość: Warszawa
Spółka, złożona z wybitnych ekspertów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, dokonuje m.in. ewaluacji programów unijnych. Posiada własne studio CATI, co pozwala jej na przeprowadzać wszystkie etapy procesu samodzielnie, bez konieczności zlecania ich podwykonawcom. Oznacza to również większe bezpieczeństwo beneficjentów i osób biorących udział w projektach. 12 stanowisk zajmowanych przez znakomitych ankieterów i moderatorów pozwala sprawnie przeprowadzać ilościowe i jakościowe indagacje. Każde badanie ewaluacyjne bierze pod uwagę kilka aspektów, w zależności od tego, czy odbywa się ex-ante, mid-term czy ex-post.

W ciągu ostatnich pięciu lat Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego (PAESP) przeprowadziła ponad 240 badań, pozwalających na ocenę skali realizacji różnych projektów i inwestycji.


Dodaj Komentarz:Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń Firmę:


Obecna Ocena: (0 z 0 głosów)


Firmę Dodano:


2022-06-04NIEDALEKIE FIRMY